1. Základné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na distribučnú platformu www.rawcupcakes.sk („webová stránka“), ktorú riadi Nueva Via s.r.o., adresa Levandulova 14918, 821 07 Bratislava („my alebo „Nueva Via“). Viac informácii o tom, ako sa s nami spojiť, nájdete v 13. bode tohto textu.

Vaše súkromie berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje neposkytujeme a ani nepredávame za finančný poplatok ďalším stranám. Všetky osobné údaje budeme zhromažďovať a uchovávať na základe ustanovení a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov, iných právnych predpisov a neposkytneme ich žiadným ďalším osobám, s výnimkou prípadov, kde povinnosť k tomu vzniká na základe právnych predpisov, alebo by to bolo potrebné z dôvodu poskytovania našich služieb, alebo by tieto údaje boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu.

Služby poskytované na našej webovej stránke môžu fungovať iba v prípade, že zhromažďujeme, poskytujeme, mažeme alebo inak spracovávame Vaše osobné údaje. Osobné údaje predstavujú všetky neanonymné informácie spojené s osobou, ktorej totožnosť je zistená alebo môže byť zistená. V prípade webovej stránky www.rawcupcakes.sk ide o tieto osobné údaje: uživateľské meno, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov je popísané, ktoré Vaše údaje zhromažďujeme a z akého dôvodou ich spravujeme počas využívania služieb na webovej stránke www.rawcupcakes.sk a zároveň sú v týchto zásadách ochrany osobných údajov spomenuté aj Vaše zákonné práva a možnosti.

Niektoré služby na webovej stránke www.rawcupcakes.sk poskytujú tretie strany. V prípade, že budete tieto služby využívať, budú platiť zásady ochrany osobných údajov tretích strán. Tretie strany Vás môžu pred použitím takýchto služieb na základe zákona o ochrane osobných údajov požiadať o udelenie povolenia a/alebo súhlasu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov dopĺňajú základné pravidlá („pravidlá“), ktoré tvoria základ Vašej dohody s Nueva Via o používaní webovej stránky („dohoda o používaní“). V prípade problémov medzi pravidlami a zásadami ochrany osobných údajov budú uplatňované ustanovenia posledného z dokumentov.

 1. Ktoré Vaše údaje spravujeme?

2.1.      Pripojenie k webovej stránke

Keď sa pripojíte k webovej stránke, a nieste registrovaný k webovej stránke ako uživatel, spravujeme nižšie uvedené údaje:

Bez Vášho výslovného povolenia nepoužijeme vyššie uvedené osobné údaje, obzvlášť IP adresu, s výnimkou prípadu, kedy by bolo takéto použitie nevyhnutné (i) k poskytovaniu našich služieb a/alebo (ii) za účelom bezpečnosti, konkrétne proti kybernetickým útokom, takým, ako je zhromažďovanie údajov, alebo za účelom prevencie narušenia poskytovania služieb a prevencie programov nedisponujúcich povolením.

2.2.      Uživateľská registrácia

Abyste mohli využívať platformu Nueva Via, obzvlášť pokiaľ sa jedná o uzatváranie komerčných transakcií prostredníctvom platformy, používanie systému elektronických platieb alebo zaistenie spätnej väzby a komunikácie s inými uživateľmi, potrebujete prostredie Nueva Via. Za týmto účelom sa musíte prihlásiť ako uživateľ na webovej stránke alebo na platforme. V prípade, že máte účet na Facebook alebo Google, môžete sa prihlásiť pomocou jedného z týchto účtov.

(a) Registrácia prostredníctvom Vášho účtu na Facebook alebo Google

V prípade, že sa prihlasujete prostredníctvom účtu na Facebooku alebo Google, budete z našej webovej stránky alebo aplikácii presmerovaný na webovú stránku Facebook alebo Google a budete požiadaný o vyplnenie údajov svojho účtu na Facebook alebo Google. Potom, akonáhle vyplníte prihlasovacie údaje na Google, Nueva Via obdrží od Google nižšie uvedené údaje o Vašom Google účtu:

V prípade vyplnenia prihlasovacích údajov k Vašemu Facebook účtu a neskôr, ako sa dostanete na Facebook sa môžete rozhodnúť, aké údaje nám poskynete spolu so svojím:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade, že nevykonáte zmeny v registrácii cez Facebook, budú zvolené všetky vyššie uvedené údaje z Facebook.

V prípade, že stlačíte tlačítko „Pokračovať ako“ (anglicky „Continue as…“) budete súhlasiť s tým aby zvolené údaje boli poskytnuté Nueva Via.

Údaje obdržané od Facebook a Google budú použité na vytvorenie Vášho Nueva Via účtu. To znamená, že použijeme názov Vášho zákaznického účtu na Facebook alebo Google, ako názov Vášho uživateľského účtu a tento názov bude viditeľný návštevníkom webovej stránky.

V prípade obdržania prístupu k počtu Vašich priateľov na Facebook, budeme tento údaj používať na Vašom účte, aby sme iným uživateľom ukázali počet Vašich priateľov na Facebook a mohli týmto spôsobom zvyšovať Vašu dôveryhodnosť pri uzatváraní obchodov. Ďalšie údaje obdržané od Facebook alebo Google nebudú v rámci platformy nikomu prístupné.

Kedykoľvek môžete odpojiť vlastný účet na Facebook alebo Google. Urobiť tak môžete vo svojom Nueva Via účte v „Moje nastavenia“. V prípade, že ste pri prvej registrácii neprepojili svoj účet s účtami na Facebook alebo Google, môžete to urobiť neskôr.

(b) Registrácia bez použitia účtu na Facebook alebo Google

V prípade, že si neprajete byť prihlásený prostredníctvom účtu na Facebooku alebo Google, na našej webovej stránke alebo v aplikácii, budete požiadaný o vyplnenie nižšie uvedených údajov:

Vaše uživateľské meno bude viditeľné pre všetkých uživateľov platformy. Iné údaje, uvedené v dobe prihlásenia viditeľné nebudú. Vaše uživateľské meno môže byť v akomkoľvek povolenom formáte a nemusí sa zhodovať s Vašim pravým menom.

2.3.      Správa účtu

Po prihlásení môžete vo svojom profile doplniť a uložiť nepovinné informácie. Vo svojom účte zvoľte odkaz „Edituj profil“.

(a) Nastavenie účtu

V “Edituj profil“ môžete uložiť nižšie uvedené informácie:

Všetky informácie, ktoré predkladáte v odkze „O mne“, budú viditeľné iným návštevníkom webovej stránky a uživateľom aplikácie.

2.4.      Komunikácia, komentáre a hodnotenie

V prípade používania našich služieb budeme zhromaždovať nižšie uvedené údaje:

Z technických dôvodov bude tento obsah sprístupnený na internete a po ukončení Vašej dohody o užívaní našej platformy. Vaše meno v každom prípade nebude viditeľné a bude uvedená poznámka, že tento obsah vytvoril uživateľ, ktorý nie je aktívny (viď. naše Pravidla)

 1. Účel spravovania vašich údajov

V rozsahu, ktorý nie je popísaný v 2. oddiely, vaše údaje spravujeme za nižšie uvedené účely:

3.1.      Poskytovanie služieb

Vaše údaje spravujeme na základe dohody o užívaní, z dôvodu, aby sme mohli poskytovať služby, ktoré využívate prostredníctvom našej plaftomy:

3.2.      Zákonom zaistené práva, vylepšenie našej platformy, identifikácia a prevencia nepovolenej činnosti, bezpečnosť systému

Vaše údaje budeme rovnako spracovávať v snahe o ochranu oprávnených záujmov www.rawcupcakes.sk a ktorýchkoľvek tretích strán:

 1. Bezpečnosť na internete

Prístup k vašemu účtu je chránený vami zadaným heslom. Nikomu neprezradzujte svoje heslo. Keď skončíte prácu na www.rawcupcakes.sk, nezabudnite sa odhlásiť stlačením tlačítka Odhlásiť sa, najmä v prípade, ak používate verejný počítač. Žiadame vás, aby ste venovali pozornosť tomu, že posielanie údajov prostredníctvom internetu (napr. E-mailom) nie je vždy úplne bezpečené a nedá sa zaistiť, aby sa k ním dostali tretie strany.

Na ochranu podnikáme všetky možné technické a administratívne bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné k ochrane vašich údajov od neoprávneného zmazania a prístupu k ním a od ich neautorizovanej zmeny, odhalenia alebo vymazania. Prístup k vašim údajom je poskytovaný tým osobám, ktorým sú údaje potrebné za účelom popísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Také osoby sú zaviazané k ochrane údajov uplatňovanými zákonmi o ochrane osobných údajov.

 1. Spracovanie údajov poskytnutých tretím osobám

Za účelom poskytovania špecifikých služieb www.rawcupcakes.sk môže zaistiť externých poskytovateľov služieb. Spomenutí poskytovatelia služieb sa ujímajú procedúr spracovania údajov naším menom a podľa našich pokynov. Tretie strany, ktoré spravujú osobné údaje, Nueva Via vyberá veľmi zodpovedne a dodržuje všetky právne predpisy na ochranu osobných údajov. Rovnako zaisťujeme, že spracovanie údajov je vedená na základe uzavretých zmlúv s tretími stranami a na základe právnych predpisov.

Procedúry spracovania údajov našim menom zahrňajú:

Za určitých okolností môže byť našim externým dodávateľom poskytnutý prístup k vašim údajov, avšak iba za účelom spracovania údajov. Podľa dohody sú také tretie strany zaviazané zaistiť, aby ich úroveň ochrany osobných údajov bola aspoň rovnocenná tomu, čo zaisťujeme my a zodpovedala právnym predpisom. Všetky nami spravované údaje zostávajú pod našou kontrolou. Stále sledujeme súlad s našimi pokynmi, úrovňou ochrany údajov a zmluvnými záväzkami dohodnutými so správcom údajov.

Niektorí z týchto dodávateľov služieb sa môžu nachádzať v krajinách ležiacich za hranicami EU/EHS, kde úroveň ochrany osobných údajov môže byť podľa štandardov EU/EHS považována za nedostačujúcu. Bez ohľadu na to máme s takými poskytovateľmi služieb uzatvorené zodpovedajúce dohody (alebo iné platné záruky), ktoré zaišťujú, aby vaše údaje boli chránené podľa stanovených požiadaviek a budú podniknuté všetky nevyhnutné opatrenia. Pokiaľ máte otázky ohľadom našich poskytovateľov služieb, spojte sa so zákazníckov podporou našej platformy na info@nuevavia.sk. Na vašu žiadosť vám vždy poskytneme dodatočnú informáciu o zárukách uplatňovaných na ochranu údajov.

 1. Fixácia verejného obsahu vo vonkajších systémoch vyhľadávania

Meno uživateľa, profilový obrázok a informácie obsiahnuté v odkaze „O mne“ na vašom účte (viď. vyššie body 2.2. a 2.3.), a ďalší vami pridaný a zverejnený obsah, napr. predávané produkty alebo služby, správy na fóre, komentáre k produktom a službám (viď. vyššie body 2.4. a 2.6.) a dátum vášho prihlásenia a čas posledného pripojenia sú voľne prístuné na internete, a sú preto zahrnuté do výsledkov vyhľadávania externých vyhľadávačov. Z tohto dôvodu vám doporučujeme nezverejňovať žiadne adresy, čísla mobilných telefónov, e-mailových adries, poprípade kontaktné, citlivé alebo súkromné informácie.

 1. Poskytovanie vašich údajov tretím stranám

Nueva Via neposkytuje žiadne vaše osobné údaje ďalším tretím stranám alebo osobám. Nueva Via je zákonom uložená povinnosť poskytovať osobné údaje a (alebo) údaje o využívaní platformy štátnym alebo dozorujúcim inštitúciám v miere, ktorá je nevyhnutá v snahe o zamedzenie ohrozenia verejnosti a trestného stíhania.

Vo všetkých ďalších prípadoch budú vaše údaje poskytované tretím osobám iba v prípade, že dáte povolenie alebo sami udelíte prístup k vaším údajom tretím stranám (okrem tretích strán viď. vyššie oddiel 5)

 1. Použitie cookies

8.1       Nevyhnutné cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré naša platforma ukladá do vášho počítača alebo iného zariadenia pripojenému k internetu, ako sú tablety alebo mobilné telefóny, navštívená webová stránka ich odosiela do internetového prehľadača. Pokiaľ nastavenia vášho prehľadača povolujú cookies, váš prehľadač text pripojuje v podobe malého súboru.

V prípade, že tieto zásady ochrany údajov neuvádzajú inak, nami používané cookies sú nevyhnutné k funkcionalite a fungovaniu našej platformy. Zahrňuje to cookies, ktoré umožňujú pripojiť sa k zabezpečenej časti našej platformy. Väčšina cookies z vášho zariadenia sa vymažú po odpojení vášho prehľadača. Informácie chránené v nevyhnutných cookies používame iba k tomu, aby sme poskytli požadované služby alebo funkcie.

8.2       Súhlas s cookies

Keď sa pripájate k našej platforme, ukazujeme vám informáciu o cookies a zároveň vás žiadame o súhlas s používaním cookies. Tieto cookies nám napomáhajú:

V inforácii o cookies je vám poskytnutá informácia o tom prečo používame cookies. Pokračovať vo využívaní našej Platformy môžete potom, ako si prečítate tiezo zásady o využívaní cookies, a budete súhlasiť s tým, že budeme využívať cookies k vyššie uvedeným účelom („Súhlas s cookies“).

Viac informácii o tom, ako www.rawcupcakes.sk používa cookies a ako môžete odvolať svoj súhlas alebo odmietnuť cookies, najdete nižšie.

8.3       Spravovanie vami nastavených cookies

Svoj webový prehliadač môžete konfigurovať tak, že odmietnete niektoré alebo všetky cookies, alebo tak, aby bol vždy vyžadovaný súhlas s ich prijatím. V prípade, že cookies odmietnete, funkcionalita niektorých z našich služieb môže byť obmedzená. Informácie o tom, ako môžete zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača, nájdete na www.aboutcookis.org alebo www.allaboutcookies.org. V prípade, že sa k našej platforme pripájate z niekoľkých zariadení (napr. mobilného telefónu, tabletu, počítača, atď.), ste povinný zaistiť, aby webový prehliadač každého zariadenia bol prispôsobený k vašej volbe cookies.

8.4       Používánie Google Analytics

Táto webová stránka používa prostredníctvom Google Analytics, Google Inc („Google“) poskytovanú službu webovej analýzy. Google analytics používa cookies, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu toho, ako využívate webovú stránku. Cookies vytvárajú informácie spojené s tým, ako používate webovú stránku a sú chránené na servere Google v USA. Na našej platforme sme aktivovali anonymnú IP, a preto v členských štátoch EU a v iných krajinách, ktoré podpísali dohodu o europskom hospodárskom priestore, vašu IP adresu Google vopred skráti. Úplná adresa bude poskytnutá a chránená na servere Google v US a iba za výnimočných okolností. Google tieto informácie používa v mene Nueva Via o zhodnotenie toho, ako využívate webové stránky, na vytvorenie informácii o aktivite webovej stránky a poskytovanie dodatočných služieb Nueva Via, spojených s webovou stránkou a používaním internetu. Ako časť funkcionality Google Analytics IP adresa vašej webovej stránky nebude spájaná s inými údajmi, ktorými disponuje Google. Máte možnosť nepovoliť, aby vo vašom počítači boli ukladané cookies, a to zmenou nastavenia svojho webového prehliadača. V prípade, že tak urobíte, niektoré funkcie webovej stránky pre vás môžu byť obmedzené. Taktiež môžete zabrániť Google v zaznamenávaní údajov uložených cookies, založených na tom, ako používate webovú stránku (vrátane vašej IP adresa) a spravovať také údaje stiahnutím a inštalovaním doplnkov webového prehliadača z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

V prípade, že našu webovú stránku navštevujete v prehliadači, ktorý nemá tento doplnok, môžete zabrániť Google Analytics vykonávať zaznamenávanie údajov stlačením odkazu TU. Tak budú vytvorené cookies odkazu, čím bude zamedzený ďalší záznam údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Radi by sme vás upozornili, že v prípade, že vymažete všetky cookies svojho prehliadača, cookies odkazu budú taktiež vymazané.

8.5       Používanie cookies tretímy stranami

Keď používate internetové služby Nueva Via, môžu byť v snahe o zhromaždenie údajov vo vzťahu k vám používané cookies iných dodávateľov alebo webových signálov. Môže sa tak stať v snahe zistiť skupinu, aktivovať kontextuálnú reklamu alebo cieľové kampane. Akonáhle dáte povolenie k používaniu cookies, budeme hodnotiť uživateľské účty pod pseudonymom. Z toho nebude možné zistiť totožnosť osoby.

Nekontrolujeme pozorovacie technológie týchto tretích strán a ich používanie. Ochranu cookies takýchto tretích strán a pozorovanie uskutočňované ich prostredníctvom môžete prerušiť tým, že zmeníte nastavenie svojho prehliadača.

8.6       Popis cookies

Popis cookies používaných na našej Platforme, môžete nájsť na odkaze Zásady používanie cookies.

 1. Právo na zmenu

Nakoľko svoje služby neustále rozvíjame, vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad Ochrany osobných údajov kedykoľvek, a to na základe záväzných zákonov. Všetky zmeny budú zverejňované na tejto stránke. Kvôli zmenám by ste mali túto stránku neustále kontrolovať.

 1. Dĺžka ochrany vašich údajov

V prípade, že nie je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov inak, alebo to neplynie zo zákonov, budeme uchovávať:

 1. Vaše práva garantované zákonom a spojené s vašimi údajmi

Na základe zákonných ustanovení na ochranu osobných údajov máte kedykoľvek právo:

V prípade výnimočných okolností máte taktiež právo odmietnuť zákonné spravovanie vašich údajov. Ak sú vaše údaje spravované za účelom priameho marketingu, môžete byť proti takému spravovaniu (právo odmietnuť).

Máte rovnako právo kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste dali pri prihlásení sa alebo užívaní našich služieb. Takéto odmietnutie neovplyvní oprávnenosť spravovania údajov poskytnuté do odmietnutia a založené na poskytnutom súhlase. Pokiaľ sa jedná o používanie cookies, môžete využiť mechanizmy odhlásenia a deaktivácie vytvorených na rozdielne služby (viď. zásady ochrany osobných údajov na jednotlivé služby tejto webovej stránky, bod 8.4.). Vo vašom webovom prehliadači budú následne umiestnené deaktivačné cookies poukazujúce na to, aké údaje z vášho prehliadača nebudú zaznamenavané. Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že v prípade ak zo svojho počítača vymažete všetky cookies, dojde rovnako k vymazaniu deaktivačných cookies. Vyššie popísaný proces budete musieť opakovať, a tiež v prípade ak použijete našu platformu na inom zariadení alebo v inom prehliadači.

Aby sme mohli naplniť všetky práva vymenované v tomto oddiely, môžete sa obrátiť na Nueva Via na nižšie uvedených kontaktoch. Bez ohľadu na akékoľvek iné opatrenia na zabezpečenie ochrany práv máte kedykoľvek právo na podanie žaloby u dozorných inštitúcii.

 1. Naše kontaktné informácie

V prípade, že máte otázky ohľadom spravovania údajov v dobe používanie našej platformy alebo otázky ohľadom vašich práv, môžete použiť nižšie uvedené údaje:

info@nuevavia.sk

Názov: Nueva Via s.r.o.

Adresa: Levandulova 14918, 821 07 Bratislava

Kontakt:  https://rawcupcakes.sk/kontakt/

 1. Zoznam udelených súhlasov

Aby sme mohli zaistiť úplnú jednoznačnosť vo vzťahu k procedúram spravovania údajov, môžete nás požiadať o zaslanie zoznamu vami udelených súhlasov na vašu e-mailovú adreu. Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu uvedenú v bode 12. Týchto zásad ochrany osobných údajov. Pri používaní našej platformy ste mohli súhlasiť s používaním cookies.